Het leven van bewoners mooier maken…

Daar kan jij bij helpen!

 

 

Doneren

Maasveld biedt persoonlijke en professionele ondersteuning aan mensen met (ernstige) lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Alles is erop gericht om bewoners het leven te laten leiden dat ze graag willen. Maar niet alles kan uit het reguliere budget worden gefinancierd. Daarom is in 2013 de Stichting Vrienden van Maasveld opgericht. Om geld in te zamelen voor iets extra’s en om  wensen in vervulling te laten gaan. Want samen kunnen we het leven van de bewoners nog aangenamer maken. En jij kunt ons daarbij helpen.

Doneren

Iedereen die de bewoners van Maasveld een warm hart toedraagt en wilt meehelpen om hun leven mooier te maken, kan een financiële bijdrage leveren. Dat kan individueel, samen met vrienden en familie, maar ook met je bedrijf, team of vereniging. Je bepaalt zelf aan welk project je bijdraagt en voor welk bedrag. Wil je weten welke projecten er zijn? Neem dan een kijkje bij onze lopende projecten.

Belastingvoordeel

Stichting Vrienden van Maasveld is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donaties aftrekbaar zijn van de belasting.

Rekeningnummer

Het bankrekeningnummer van Stichting Vrienden van Maasveld luidt als volgt: NL38 RABO 0384.789.447.

Laat weten waarom je doneert

Laat graag weten waarom je doneert! Stuur een e-mail naar: vriendenvanmaasveld@outlook.com of neem contact op met één van de bestuursleden van Stichting Vrienden van Maasveld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld? Of wilt u bijdragen aan activiteiten en projecten? Neem dan contact op met het bestuur via de contactgegevens die vermeld staan op de website of vul het contactformulier in.

2 + 13 =